Het Cupido Lied

Het Cupido-lied

 

Acht nu de kracht

Macht en pracht van ’t dispuut

Over ons allen in liefde neergestreken

Recht werd gedaan, met ’t ontstaan van ‘t statuut

Om het onrecht en ’t geknecht voor eeuwig te wreken

Maakt de wereld dit bekend

Niets zal ons verhind’ren

Immer en althoos present

Amor omnia vincit

 

Cupido, schoon kado

Uit de wereld verkozen

Liefd’ op aard, bijt de staart

Van ’s werelds goddelozen

 

Vloeiende bloeiende groeiende stroom

In ieders hart, welk de smart heeft overwonnen

Needrig en vredig, zo voedt zij onz’ boom

Christelijke bronnen uit God’lijk licht ontgonnen

Inkeer is wat liefde brengt

Trots zal snel verdwijnen

En wanneer t kwaad dwaalspoor strengt

Ticniv ainmo romA

 

Cupido neemt thans uw pijl richt het oog

Eerst met gevoel op het doel het hart te raken

Dan straalt met gloed uwer moed van den boog

Als wij te saam in Gods naam, de liefd’ niet laken

Met elkander één en sterk

Uit puur goud gesmeden

Staat nu op, voltooit het werk

Amor omnia Vincit